Anarkistisk Debatforum

Anarkisme i teori og praksis

You are not logged in.

#1 2012-06-04 02:36:16

Ned Ludd
Skribent

Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Sofus Rasmussen, Danmarks første egentlige anarkist. Stirnersk observans, han udgiver bladet Skorpionen.

Anarkistmordet
Han skal afsone 3 måneder, skyder en betjent ned. Begår efterfølgende selvmord

Jeg studser over følgende.

Rasmussen optrådte ved flere lejligheder som taler på offentlige møder. Han opfordrede åbenlys til tyveri, forsvarede barnemord, fremstillede ægteskabet som Privellegium paa Hor og øvrigheden som Samvittighedsløse Blodhunde. 

Det er ikke umiddelbart muligt at google noget frem omkring denne holdning til barnemord.

Måske Fjæsløs eller andre kan byde ind med forklaring.

Last edited by Ned Ludd (2012-06-04 07:43:03)


"This world", mused Horace Walpole, "is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel"

Offline

#2 2012-06-04 02:43:27

Qohælæth
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Ned Ludd wrote:

Sofus Rasmussen, Danmarks første anarkist, af Stirnersk observans, han udgiver bladet Skorpionen.

Anarkistmordet
Han skal afsone 3 måneder, skyder en betjent ned. Begår efterfølgende selvmord

Jeg studser over følgende.

Rasmussen optrådte ved flere lejligheder som taler på offentlige møder. Han opfordrede åbenlys til tyveri, forsvarede barnemord, fremstillede ægteskabet som Privellegium paa Hor og øvrigheden som Samvittighedsløse Blodhunde. 

Det er ikke umiddelbart muligt at google noget frem omkring denne holdning til barnemord.

Jeg har to bud på, hvad det kan betyde:
a) Han forsvarede abort, som jo undertiden omtales/omtaltes som mord på ufødte børn.
b) Han forsvarede den praksis, at ugifte kvinder ombragte nyfødte børn, for at de (og det) ikke skulle leve et liv med den skam (og straf!), som det på den tid indebar at have/være en "horeunge".


"Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet,
den Gleichdenkenden höher zu achten, als den Andersdenkenden."

Offline

#3 2012-06-04 08:53:55

agorist
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Efter at Tucker skiftede fra naturretsbaseret individualistisk anarkisme til egoismen forsvarede han også babymord i Liberty. Måske er det et lignende ræsonnement?

Offline

#4 2012-06-04 09:04:49

stephan
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

jeg vil isge også der har med abort at gøre som først bleve lovligt i denmark først i 19970erne

men måske kunne det være ideologisk set en form for Antinatalism, men jeg tivler srætk på dette, fordi de jeg har læst har af ham de skrifter af skorpionen har intet der tyder på et, men kun bitre en erfaring fra fatigdom og afmagt http://en.wikipedia.org/wiki/Voluntary_ … n_Movement

men det t

Offline

#5 2012-06-04 09:07:43

stephan
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

betjendten er i øvrigt stadig begravet på Assistens kirkegården og graven er der den dage i dag - som familien betaler.

Offline

#6 2012-06-04 09:08:49

H9
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

stephan wrote:

jeg vil isge også der har med abort at gøre som først bleve lovligt i denmark først i 19970erne

Siden 1973 har der været fri abort i Danmark


'Der er noget selvmodsigende og tåbeligt ved, at netop borgerskabet hylder
fattigdommen som flidens forudsætning. Rigdom er øjensynligt kun skadelig
for fattigfolk. De rige kan sagtens tåle at være rige uden at tabe
initiativet og arbejdsomheden.' - Poul Henningsen

Offline

#7 2012-06-04 09:17:15

Ned Ludd
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

agorist wrote:

Efter at Tucker skiftede fra naturretsbaseret individualistisk anarkisme til egoismen forsvarede han også babymord i Liberty. Måske er det et lignende ræsonnement?

Den husker jeg også, som en mand kaster sin avis i pejsens flammer således også..Det er den konsekvente Egoisme. Med stort begyndelsesbogstav.

Men samtidig er den med aborten og barnemord et andet godt bud. Men bladet han udgiver handler om fattigdom/afmagt så man kigger nok forglves efter barnemord der.

Last edited by Ned Ludd (2012-06-04 23:45:19)


"This world", mused Horace Walpole, "is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel"

Offline

#8 2012-06-05 17:42:22

fjæsløs
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Advarsel: Hardcore, badass nørderi forude.

Det er et meget simpelt opklaringsarbejde.
Den hjemmeside - dengang.dk - der refereres til er, kan man se på sproget, næsten ordret taget fra udgivelsen "Mindeskrift over Politibetjent Oscar Gjemsøe", udgivet af Københavns Politiforening som skriftlig monument over den betjent som Sophus Rasmussen skød d. 13. november 1907. Under artiklen er det i øvrigt også den eneste kilde der angives som baggrund for artiklen.

Ophavssituationen er altså mildest talt tendentiøs og positioneret i klar opposition til Sophus Rasmussen (og anarkister generelt): Hele præmissen i at benytte denne kilde, er altså den samme som at diskutere med inkarnerede borgerlige samfundsstøtter om hvorvidt et anarkistisk samfund vil være lig orden eller kaos versus det nuværende herskende orden eller kaos: Det er et spørgsmål om omvendt optik.
Dette er slået nagelfast allerede i det indledende digt i udgivelsen, hvor det cementeres at politi er lig retfærdighed, da retfærdighed og lov er synonyme begreber: "Din Død er mod vor Stand en Haan og et Slag fra Lovløses Rækker, fra Had og fra Nag" samt "End findes i Danmark Mænd, som vil gaa mod Samfundets Fjender og fast vil de staa."

Så langt så godt. Det kan altså konkluderes, at dette skrift, der danner grundlaget for påstanden, ikke ligefrem er uden holdning til Sophus Rasmussen og typer som ham. På s. 14, bliver det ligeledes uddybet, at Rasmussen bestemt ikke blev drevet til mordet og efterfølgende sit eget selvmord af politiet, men derimod kunne det være undgået om "Havde Sofus R. indfundet sig og taget sin Straf, havde Politiet ikke eftersøgt ham, og havde han holdt op med sin anarkistiske Propaganda, kunde han have levet her ganske rolig. Politiet forhindrede ham aldeles ikke i at faa Arbejde, kunde han ikke faa saadant, laa Skylden hos ham selv."
Der er vist ingen grund til at udrede de mange problematiske antagelser i 'logikken', da dette er et anarkistisk debatforum. Det er altså en (bevidst?) smædekampagne mod anarkister fra politiets side, såvel som en usløret hyldest af politiet: Overkommeligt sort-hvidt.

Angående, at han har agiteret for barnemord og tyveri, så er det jo interessant, at netop den del ikke er angivet som citater, mens to andre udtalelser om øvrigheden og ægteskabet er det. Rasmussens taler er aldrig skrevet ned. Til gengæld kan man i Skorpionen fra 1. årg., nr. 2 (dateret onsdagen den 24. maj 1905), læse i en artikel under overskriften "Dræbt sit nyfødte Barn", at Skorpionen som blad, eller i hvert fald en unavngiven tilknyttet skribent, tager disse barnemord i forsvar: "Og dog er det en god Gerning en saadan Moder udøvedemod sit Barn; thi hvad rummer Livet vel af Glæde og Nydelse for et saadant Væsen - en fattig Piges Barn?" samt "Og er det, naar vi skal være retfærdige, ikke Samfundet mere end Moderen, over hvis Samvittighed dette Mord kommer?" Det er formentlig Rasmussens ord, i hvert fald er der en anden sætning i artiklen som er faldet politiet for brystet i mindeskriftet, nemlig at barnet vil leve i skam, grundet sin ugifte moder, der "ikke havde sørget for Privilegium paa "Hor", inden hun indlod sig i Forhold til sin Elskede."
Meget tyder altså på, at det er en sådan artikel eller udtalelse der får politiet til at tilskrive Rasmussen en barnemords-forherligende holdning og ytring.

Jeg vil spare mig selv og andre for at citere hele artiklen, blot konkludere, at politiets gengivelse af Rasmussens pointer højst sandsynligt er meget simplistiske og tendendiøse, mens Skorpionen som fænomen er udtryk for et mere nuanceret syn på sagen fra anarkisternes side.
Jeg kan dog afsløre, at hele logikken i artiklen ikke er ulig klassisk anarkismes almindelige forstående indstilling til handlinger begået i desperation i al almindelighed.

Hvis man som venligt indstillet overfor anarkisme skrev en artikel om Sophus Rasmussen primært baseret på de mange mindeskrifter i Skorpionen i anledning af hans død, kunne det omvendt være formuleret som, at hans omsorg og kærlighed til alle levende væsener og hans dybe respekt for sine medmenneskers elendighed gav ham modet til, at agitere for lovløshed og selv de grusommeste forbrydelser som mord, når de forårsagedes af det kapitalistiske statssamfunds råddenskab og hykleriske dobbeltmoralske undertrykkelse > bare et bud.

Hvis der generelt er meget interesse i Sophus Rasmussen og hans samtids anarkistiske miljøer i Kbh., vil jeg gerne snart producere nærmere om det.


Disclaimer: Dette er en ekstrem undtagelse fra mit princip om at ignorere bestemte brugere, men eftersom det er en teknisk opklaring, gør jeg en undtagelse.

Offline

#9 2012-06-05 18:59:31

geronimo
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Hej fjæsløs

Tak for din kritiske gennemgang af det cirkulerende "kildemateriale" om Sophus Rasmussen.
Det vil bestemt interessere mange kammerater, hvis du vil formidle Sophus Rasmussen's biografi i kontekst med det revolutionære miljø i hans levetid.
Alt godt :)


___________________________________
"Den som ikke har mod til at drømme
- har ingen styrke til at kæmpe"

Offline

#10 2012-06-05 19:39:50

Qohælæth
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

@fjæsløs

Props for opklaringen – fedt at du har konkret viden på området :)


"Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet,
den Gleichdenkenden höher zu achten, als den Andersdenkenden."

Offline

#11 2012-06-05 21:45:14

agorist
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Spændende. Tak.

Offline

#12 2012-06-06 02:42:19

stephan
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

den der politibetjends grav er stadigvæk på assistensen.

Offline

#13 2012-06-07 00:37:21

Ned Ludd
Skribent

Re: Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

fjæsløs wrote:

Samfundets Fjender og fast vil de staa."
Disclaimer: Dette er en ekstrem undtagelse fra mit princip om at ignorere bestemte brugere, men eftersom det er en teknisk opklaring, gør jeg en undtagelse.

Emne» Individualistisk anarkist, Sofus Rasmussen (om at forsvare barnemord)

Jamen forklar hvad det er du vil med din disclaimer. Hvad er din hensigt? Hvad har den med Sagen at gøre?

Hvor er f.eks. din claimer for dette forums brugere? En disclaimer forudsætter af begrebslogisk nødvendighed en claimer.

Last edited by Ned Ludd (2012-06-07 10:57:18)


"This world", mused Horace Walpole, "is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel"

Offline

Board footer

Powered by FluxBB
Kontakt: sunshine snabel-a anarcho.dk